Sněmovní tisk 662
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Janda J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 662/0 dne 28. 11. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0662.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 12. 2019. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 12. 2019 jako tisk 662/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Bc. Petr Venhoda a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 29. 9. 2020 určen jiný poslanec (usnesení č. 1248).


  Projednávání pokračovalo 29. 9. 2020 na 58. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1248).Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, daň, daň z přidané hodnoty, daňová asignace, podpora odbytu

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)