Sněmovní tisk 640
Novela z. - zákoník práce

Stav projednávání ke dni: 24. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 640/0 dne 11. 11. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0640.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 11. 12. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 12. 2019 jako tisk 640/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 21. 12. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: pracovní doba, pružná pracovní doba, zákoník práce, zkrácení pracovní doby

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)