Sněmovní tisk 638
Novela z. o střetu zájmů

Stav projednávání ke dni: 27. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Jiří Valenta, Miloslava Vostrá) předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 638/0 dne 7. 11. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0638.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2019 jako tisk 638/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 12. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, služba ve veřejném zájmu, střet zájmů, televize, veřejná služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)