Sněmovní tisk 637
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 16. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: Koten R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 637/0 dne 6. 11. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0637.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 11. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 11. 2019 jako tisk 637/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 12. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: finanční transakce, nezisková organizace, účet

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)