Sněmovní tisk 630
Novela z. o soudech a soudcích

Stav projednávání ke dni: 21. ledna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 22. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 10. 2019 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Mgr. Dominik Feri (usnesení č. 983).
  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 983).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 630/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 630/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 630/3, který byl rozeslán 10. 12. 2020 v 14:44.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 1. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 630/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 15. 1. 2021 10:34.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 79. schůze (od 19. ledna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3575Dominik Feri15799-23829.docx (28 KB)23. 10. 2019 v 12:27:18
3946Dominik Feri16170-24365.docx (23 KB)29. 11. 2019 v 09:52:32
4056Dominik Feri16280-24568.docx (23 KB)19. 12. 2019 v 17:17:04
6284Helena Válková18508-28223.docx (33 KB)22. 9. 2020 v 07:17:26
6291Tomáš Kohoutek18515-28237.docx (33 KB)22. 9. 2020 v 23:17:39
6491Jakub Michálek18715-28602.docx (22 KB)20. 10. 2020 v 10:50:50
6654Kateřina Valachová18878-28824.docx (19 KB)30. 10. 2020 v 14:35:21
6710Dominik Feri18934-28920.docx (24 KB)10. 11. 2020 v 14:28:00
6711Dominik Feri18935-28921.docx (26 KB)10. 11. 2020 v 14:28:10
6714Jakub Michálek18938-28924.docx (22 KB)10. 11. 2020 v 17:09:40
6753Jakub Michálek18977-28970.docx (15 KB)12. 11. 2020 v 12:51:35
7065Taťána Malá19289-29411.doc (83 KB)9. 12. 2020 v 11:45:33
7082Jakub Michálek19306-29433.docx (14 KB)9. 12. 2020 v 19:14:55


Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, laický soudce, právní systém, soudce, soudní reforma, trestní řízení

Navržené změny předpisů (10)ISP (login)