Sněmovní tisk 630
Novela z. o soudech a soudcích

Stav projednávání ke dni: 7. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 22. 10. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 10. 2019 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Dominik Feri (usnesení č. 983).
  Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 983).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Další projednávání možné od 30. 5. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3575Dominik Feri15799-23829.docx (28 KB)23. 10. 2019 v 12:27:18
3946Dominik Feri16170-24365.docx (23 KB)29. 11. 2019 v 09:52:32
4056Dominik Feri16280-24568.docx (23 KB)19. 12. 2019 v 17:17:04


Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, laický soudce, právní systém, soudce, soudní reforma, trestní řízení

Navržené změny předpisů (10)ISP (login)