Sněmovní tisk 626
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Stav projednávání ke dni: 16. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Dolínek, Ondřej Veselý, Antonín Staněk, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 18. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Dolínek P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 21. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0626.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 2019. Vláda zaslala stanovisko 20. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2019 jako tisk 626/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 30. 11. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)