Sněmovní tisk 625
Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

Stav projednávání ke dni: 25. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 625/0 dne 18. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0625.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 2019. Vláda zaslala stanovisko 20. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2019 jako tisk 625/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Další projednávání možné od 30. 11. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: důchodce, parafiskalita, pracující chudí, rozhlasové vysílání, televize, veřejná instituce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)