Sněmovní tisk 610
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018

Stav projednávání ke dni: 5. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 10. 2019 jako tisk 610/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Zpravodajem určen Ing. Petr Bendl.

  • V
    • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 13. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 610/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistikaISP (login)