Sněmovní tisk 603
N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným

Stav projednávání ke dni: 6. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Válková, Jana Pastuchová, Lenka Dražilová, Pavla Golasowská, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, Marek Novák, Alena Gajdůšková, Eva Matyášová) předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: Válková H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 603/0 dne 1. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0603.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 10. 2019. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2019 jako tisk 603/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 11. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4217Helena Válková16441-24883.docx (30 KB)22. 1. 2020 v 08:44:45


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: lékařský posudek, odškodnění, sterilizaceISP (login)