Sněmovní tisk 602
Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci životní situace pana Karla Krainy

Dokument

Autor: Mgr. Lubomír Volný

Úplný název: Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci životní situace pana Karla Krainy
Adresát: Ing. Andrej Babiš
Podáno dne: 10. 5. 2019
Odesláno adresátovi: 15. 5. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 24. 9. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 9. 2019 jako tisk 602/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 17., 24. 10. 2019 na 35. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: justiční omyl, právo na spravedlnost, rodina, rozsudek, soudní přezkumISP (login)