Sněmovní tisk 592
Písemná interpelace V.Pikala na A.Babiše ve věci odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. P.Rafaje

Dokument

Autor: Bc. Vojtěch Pikal

Úplný název: Písemná interpelace poslance Vojtěcha Pikala na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petra Rafaje
Adresát: Ing. Andrej Babiš
Podáno dne: 10. 7. 2019
Odesláno adresátovi: 12. 7. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 11. 9. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 16. 9. 2019 jako tisk 592/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 17. 10. 2019 na 35. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, soutěžní politika, vedoucí pracovník, veřejná správaISP (login)