Sněmovní tisk 590
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Stav projednávání ke dni: 29. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 590/0 dne 12. 9. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0590.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 9. 2019. Vláda zaslala stanovisko 11. 10. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 10. 2019 jako tisk 590/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 21. 10. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: dezinformace, kandidát, místní volby, volební kampaň

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)