Sněmovní tisk 588
Písemná interpelace O.Richterové na J.Maláčovou ve věci systemizace služ.míst v oblasti lék.posud.služby

Dokument

Autor: PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci provedené systemizace služebních míst v oblasti lékařské posudkové služby a její reformy, ve věci informačních systémů a podpory procesů lékařské posudkové služby a ve věci posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Adresát: Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Podáno dne: 10. 7. 2019
Odesláno adresátovi: 12. 7. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 10. 9. 2019

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 9. 2019 jako tisk 588/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 12. 9. 2019 na 34. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 26. 9. 2019 na 34. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 17. 10. 2019 na 35. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: informační středisko, lékař, lékařský posudek, sociální zabezpečení, správní žalobaISP (login)