Sněmovní tisk 576
Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.

Stav projednávání ke dni: 27. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 7. 11. 2020, po 23. 11. 2020 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5167Jaroslav Kytýr17391-26313.docx (12 KB)6. 5. 2020 v 07:45:01
5168Jaroslav Kytýr17392-26314.docx (26 KB)6. 5. 2020 v 07:46:22
5388Věra Kovářová17612-26679.doc (80 KB)27. 5. 2020 v 16:19:50


Související tisk: 575 (Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků).

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, internet, legislativa, úřední list, územní samospráva

Navržené změny předpisů (15)ISP (login)