Sněmovní tisk 575
Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků

Stav projednávání ke dni: 30. března 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 5. 2020.Související tisk: 576 (Vl.n.z.o Sb.práv.předpisů územních samosprávných celků-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, internet, legislativa, úřední list, územní samosprávaISP (login)