Sněmovní tisk 567
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Stav projednávání ke dni: 29. března 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 567/0 dne 21. 8. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 8. 2019 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 889).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 567/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 25. 3. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4460Milan Feranec16684-25275.docx (27 KB)27. 2. 2020 v 17:04:27


Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, regionální rozvoj, rozpočtová pravidla, seznam, státní podpora, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (7)ISP (login)