Sněmovní tisk 552
Novela z. o nouzových zásobách ropy - EU

Stav projednávání ke dni: 4. srpna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 552/0 dne 18. 7. 2019.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 552/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 30. 3. 2020.Deskriptory EUROVOCu: energetická krize, hospodaření se zdroji, ropa, ropná politika, strategická rezerva, zásoby

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)