Sněmovní tisk 535
Vl.n.z. o bezpečnosti práce - EU

Stav projednávání ke dni: 6. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 26. 6. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Andrea Babišová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Zuzana Ožanová (usnesení č. 893).
  Čtení proběhlo 24. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 893).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 18. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/5 (doporučuje schválit).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/6 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 25. 3. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4530Zuzana Ožanová16754-25383.docx (31 KB)6. 3. 2020 v 08:45:45
4546Zuzana Ožanová16770-25405.docx (16 KB)9. 3. 2020 v 06:52:33
5831Pavel Jelínek18055-27261.DOCX (22 KB)
18055-27262.docx (13 KB)
18. 6. 2020 v 16:58:45
6513Petr Dolínek18737-28623.docx (17 KB)20. 10. 2020 v 14:45:55
7246Zuzana Ožanová19470-29686.docx (13 KB)20. 1. 2021 v 14:16:07


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, odborná kvalifikace, pracovní podmínky, průmyslové ekologické riziko, průmyslové znečišťování, strojní zařízení, technické předpisy a normy

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)