Sněmovní tisk 523
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2018

Stav projednávání ke dni: 22. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2018

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 21. 6. 2019 jako tisk 523/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Zpravodajem určen Petr Dolínek.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 4. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 523/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)