Sněmovní tisk 505
Zpr. o dlouhodobé udržitelnosti veřejných fin. červen 2019

Stav projednávání ke dni: 18. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí červen 2019

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 11. 6. 2019 jako tisk 505/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Zpravodajem určen Ing. Jiří Dolejš.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 5. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 505/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku navrženo na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: fiskální politika, rozpočtový schodek, státní rozpočet, veřejné finance, veřejný dluhISP (login)