Sněmovní tisk 491
Novela z. o majetku České republiky

Stav projednávání ke dni: 29. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 23. 5. 2019.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 491/0 dne 30. 5. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0491.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2019 jako tisk 491/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 5. 7. 2019.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, předkupní právo, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)