Sněmovní tisk 478
Písemná interpelace J. Michálka na vládu ČR ve věci absurdní situace v oblasti exekucí

Dokument

Autor: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jakuba Michálka na vládu České republiky ve věci absurdní situace v oblasti exekucí
Adresát: Ing. Andrej Babiš
Podáno dne: 14. 12. 2018
Odesláno adresátovi: 18. 12. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 5. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 10. 5. 2019 jako tisk 478/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 30. 5. 2019 na 30. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: solventnost, výkon rozhodnutíISP (login)