Sněmovní tisk 477
Písemná interpelace J. Michálka na J. Kněžínka ve věci zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu

Dokument

Autor: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jakuba Michálka na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka ve věci zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu
Adresát: Mgr. Marie Benešová
Podáno dne: 28. 2. 2019
Odesláno adresátovi: 4. 3. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 5. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 10. 5. 2019 jako tisk 477/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 30. 5. 2019 na 30. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: publikace zákona, rozsudek, šíření inovacíISP (login)