Sněmovní tisk 468
Písemná interpelace S. Blahy na A. Schillerovou ve věci střetu zájmů pověřence zařazeného do útvaru interního auditu

Dokument

Autor: Ing. Stanislav Blaha

Úplný název: Písemná interpelace poslance Stanislava Blahy na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci střetu zájmů pověřence zařazeného do útvaru interního auditu
Adresát: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Podáno dne: 29. 1. 2019
Odesláno adresátovi: 30. 1. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25. 4. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 4. 2019 jako tisk 468/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 30. 5. 2019 na 30. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: ochrana komunikací, ochrana soukromí, střet zájmůISP (login)