Sněmovní tisk 442
Výroční zpráva a účetní závěrka SFRB za rok 2018

Stav projednávání ke dni: 20. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva a účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018

Autor: min. pro místní rozvoj

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, financování rozpočtu, plnění rozpočtu, účetní uzávěrkaISP (login)