Sněmovní tisk 441
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2019 jako tisk 441/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Zpravodajem určen Petr Dolínek.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Projednávání bylo odročeno (usnesení č. 760).

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 31. 10. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 441/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)