Sněmovní tisk 370
Písemná interpelace V. Kaňkovského na A. Vojtěcha ve věci neprůhledné nakládání s investičními a provozními zdroji SÚKL

Dokument

Autor: MUDr. Vít Kaňkovský

Úplný název: Písemná interpelace poslance Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci neprůhledné nakládání s investičními a provozními zdroji Státním ústavem pro kontrolu léčiv
Adresát: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Podáno dne: 1. 11. 2018
Odesláno adresátovi: 5. 11. 2018
O zařazení na schůzi požádáno dne: 9. 1. 2019

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 10. 1. 2019 jako tisk 370/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 24. 1. 2019 na 26. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: informační systém, kontrola léčiv, veřejná zakázka, veřejné financeISP (login)