Sněmovní tisk 325
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 12. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Chvojka, Ondřej Veselý) předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: Chvojka J., Veselý O..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 6. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0325.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 325/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 14. 12. 2018.Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, občanský zákoník, pomluva, soukromé právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)