Sněmovní tisk 320
Novela z. - občanský soudní řád

Stav projednávání ke dni: 30. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 320/0 dne 1. 11. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0320.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 11. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 12. 2018 jako tisk 320/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 17. 2. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1669Helena Válková13893-20553.doc (92 KB) / PDF (357 KB, 9 stran) 14. 11. 2018 v 11:49:33
2064Patrik Nacher14288-21201.doc (33 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 22. 1. 2019 v 15:28:15
5734Dominik Feri17958-27109.docx (23 KB) / PDF (324 KB, 4 strany) 16. 6. 2020 v 16:14:53
5735Dominik Feri17959-27110.docx (24 KB) / PDF (379 KB, 3 strany) 16. 6. 2020 v 16:15:09
5736Dominik Feri17960-27111.docx (20 KB) / PDF (281 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 16:15:22
5737Dominik Feri17961-27112.docx (20 KB) / PDF (294 KB, 2 strany) 16. 6. 2020 v 16:15:40


Deskriptory EUROVOCu: orgány veřejné správy, soudní přezkum, soudní řízení, správní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)