Sněmovní tisk 237
Novela z. - soudní řád správní

Stav projednávání ke dni: 24. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Benda, Helena Válková, Marek Výborný, Jan Chvojka, Dominik Feri, Jan Farský, Kateřina Valachová, Zbyněk Stanjura, Pavel Blažek, Tomáš Kohoutek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 237/0 dne 12. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0237.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 8. 2018 jako tisk 237/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 22. 8. 2018. Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 955).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 237/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 11. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 237/3, který byl rozeslán 11. 11. 2020 v 10:31.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 11. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 237/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 26. 11. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Ústavně právní výbor
č. 73 - pouze pro poslance a zástupce přísl. resortu (18. listopadu 2020)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4887Vojtěch Pikal17111-25902.docx (10 KB)14. 4. 2020 v 23:41:02
4888Vojtěch Pikal17112-25903.docx (10 KB)14. 4. 2020 v 23:44:05
4889Vojtěch Pikal17113-25904.docx (12 KB)14. 4. 2020 v 23:44:38


Deskriptory EUROVOCu: soud vyšší instance, soudní přezkum, správní odvolání, správní soud

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)