Sněmovní tisk 201
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 9. dubna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kopřiva F. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 201/0 dne 13. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0201.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 201/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: PhDr. Olga Richterová, Ph.D. a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Ústavně právní výbor.

 • 1

  1. Čtení Předseda Poslanecké sněmovny 29. 6. 2018 rozhodl o změně zpravodaje.
  Zpravodajem určen Marek Novák.


  Projednávání pokračovalo 14. 11. 2018 na 20. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 26. 3. 2019 na 27. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 581).

Projednávání tisku navrženo na pořad 45. schůze (od 21. dubna 2020).Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, dítě, manželství, občanský zákoník, registrované partnerství, rodinné právo

Navržené změny předpisů (16)ISP (login)