Sněmovní tisk 189
N.z., kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Benda M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 189/0 dne 31. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0189.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 189/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Dominik Feri a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 3. 2020 na 41. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 980).Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, derogace, legislativní proces, schválení zákona

Navržené změny předpisů (63)ISP (login)