Sněmovní tisk 152
N.z. o zajištění právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Grospič, Hana Aulická Jírovcová, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 18. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: Grospič S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 152/0 dne 19. 4. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0152.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2018. Vláda zaslala stanovisko 18. 5. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 5. 2018 jako tisk 152/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: advokát, náklady řízení, právní pomoc, právo na obhajobu, přístup k soudu

Navržené změny předpisů (6)ISP (login)