Sněmovní tisk 1273
Novela z. o myslivosti

Stav projednávání ke dni: 21. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Marian Jurečka předložil sněmovně návrh zákona 30. 7. 2021.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1273/0 dne 30. 7. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1273.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2021. Vláda zaslala stanovisko 1. 9. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 9. 2021 jako tisk 1273/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Další projednávání možné od 12. 9. 2021.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, lov, lovná zvěř, ochrana lesa, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, regulace lovu, seznam, škoda, správní dohled

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)