Sněmovní tisk 1247
Změna Doh.mezi ČR a VB o podp.a vzáj.ochr.inv.

Stav projednávání ke dni: 19. září 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1247/0 dne 23. 6. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 6. 2021 (usnesení č. 411). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 4. 7. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 112. schůze (od 15. července 2021), zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 6. 2021 jako senátní tisk 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 113/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic, Spojené království, vypovědění smlouvyISP (login)