Sněmovní tisk 1226
Písemná interpelace J. Lipavského na J. Hamáčka ve věci plánované cesty do Moskvy

Dokument

Autor: Jan Lipavský

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci plánované cesty do Moskvy
Adresát: Jan Hamáček
Podáno dne: 29. 4. 2021
Odesláno adresátovi: 30. 4. 2021
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25. 5. 2021

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2021 jako tisk 1226/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 17. 6. 2021 na 104. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: ministr, organizovaná cesta, Rusko, zahraniční politikaISP (login)