Sněmovní tisk 1217
Doh.ČR-Finsko o změně a ukončení plat.Doh.o podp.investic

Stav projednávání ke dni: 2. srpna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 5. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1217/0 dne 14. 5. 2021.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 5. 2021 (usnesení č. 403). Určil zpravodaje: Ing. Monika Červíčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Další projednávání možné od 25. 5. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 112. schůze (od 15. července 2021), zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 5. 2021 jako senátní tisk 93/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 93/2 (doporučuje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2021 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 93/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 264).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Finsko, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (login)