Sněmovní tisk 1199
Novela z. o Vězeňské službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Sadovský, Zdeněk Ondráček, Tomáš Vymazal, Lucie Šafránková, Marek Novák) předložila sněmovně návrh zákona 6. 4. 2021.
Zástupce navrhovatele: Sadovský P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1199/0 dne 8. 4. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1199.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 4. 2021. Vláda zaslala stanovisko 5. 5. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 5. 2021 jako tisk 1199/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, nápravně výchovné zařízení, vězeňská správa, vězeňský personál, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)