Sněmovní tisk 1197
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020

Stav projednávání ke dni: 25. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2020

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 7. 4. 2021 jako tisk 1197/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 14. 4. 2021 (usnesení č. 389). Zpravodajem určen Robert Králíček.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 12. 5. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1197/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku navrženo na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (login)