Sněmovní tisk 1194
Novela z. o svobodném přístupu k informacím - EU

Stav projednávání ke dni: 9. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 4. 2021.Deskriptory EUROVOCu: informační politika, ochrana soukromí, osobní údaje, právo na informace, právo na opakované použití informací, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, veřejný sektor, výsledky výzkumu, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)