Sněmovní tisk 1173
Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

Stav projednávání ke dni: 16. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).

Senát

  • PS

    předložil Senátu dokument 5. 3. 2021 jako senátní tisk 62/0.

  • O

    Organizační výbor dne 1. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (login)