Sněmovní tisk 1162
Novela z. - krizový zákon

Stav projednávání ke dni: 11. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 2. 2021.

Projednávání tisku navrženo na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: krizové řízení, obranná politika, protikrizový plán, výjimečný stav, zvláštní stav

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)