Sněmovní tisk 1142
N.z. o některých úpravách v oblasti poj.na sociální zabezp.

Stav projednávání ke dni: 16. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1142/0 dne 1. 2. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1142.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2021. Vláda zaslala stanovisko 2. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 3. 2021 jako tisk 1142/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 13. 3. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, epidemie, osoba samostatně výdělečně činná, politika zaměstnanosti, sociální dávky, sociální zabezpečeníISP (login)