Sněmovní tisk 1137
Změna přílohy VII Göteborského protokolu

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1137/0 dne 25. 1. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání mezinárodní smlouvy tak, aby sněmovna s ní mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 1. 2021 (usnesení č. 364). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 1. 2021 jako senátní tisk 40/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 2. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 2. 2021 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 40/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 2. 2021 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 40/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 10. schůze Senátu (od 28. 4. 2021) jako bod č. 14.Deskriptory EUROVOCu: acidifikace životního prostředí, Česká republika, látky znečišťující stratosféru, mezinárodní úmluva, opatření na kontrolu znečištění, ozon, prevence znečištění, znečišťování atmosféry, znečišťování stratosféry, znečišťování životního prostředíISP (login)