Sněmovní tisk 1133
Písemná interpelace J. Lipavského na T. Petříčka ve věci plánované cesty „ekonomického poradce prezidenta republiky“ Martina Nejedlého do Moskvy

Dokument

Autor: Jan Lipavský

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Lipavského na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka ve věci plánované cesty „ekonomického poradce prezidenta republiky“ Martina Nejedlého do Moskvy
Adresát: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Podáno dne: 26. 11. 2020
Odesláno adresátovi: 30. 11. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 18. 1. 2021

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 18. 1. 2021 jako tisk 1133/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 4. 3. 2021 na 87. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: cesta, cestovní pas, diplomatická imunita, hlava státu, RuskoISP (login)