Sněmovní tisk 1130
Vl.n.z. o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb - EU

Stav projednávání ke dni: 23. října 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1130/0 dne 15. 1. 2021.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 24. 4. 2021, 16. 7. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 1. 2021 (usnesení č. 359). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Další projednávání možné od 26. 1. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, bezpečnostní norma, distributor, dohled nad trhem, stavba, technická specifikace, technické předpisy a normy, uvedení výrobku na trh

Navržené změny předpisů (5)ISP (login)