Sněmovní tisk 111
N.z. o celostátním referendu

Stav projednávání ke dni: 3. prosince 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Hamáček, Lubomír Zaorálek, Kateřina Valachová, Jan Birke, Petr Dolínek, Ondřej Veselý, Jiří Běhounek, Antonín Staněk, Tomáš Hanzel, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 111/0 dne 2. 3. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0111.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2018 jako tisk 111/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Bc. Mikuláš Ferjenčík a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 17. 4. 2018 na 12. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 203).

  Projednávání pokračovalo 25. 5. 2018 na 13. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 236).

  Projednávání pokračovalo 26. 6. 2018 na 16. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Projednávání pokračovalo 27. 6. 2018 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 283).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 111/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 5., 7. 11. 2019 na 35. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26., 27. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 111/4, který byl rozeslán 28. 11. 2019 v 9:32.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 111/5 (přerušuje projednávání).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2020 na 45. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 166, usnesení č. 1113).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2345Vojtěch Pikal14569-21684.docx (19 KB)28. 2. 2019 v 18:04:31
2596Helena Válková14820-22076.docx (16 KB)14. 4. 2019 v 15:16:09
3640Tomio Okamura15864-23913.docx (55 KB)7. 11. 2019 v 09:20:48
3791Vojtěch Pikal16015-24159.docx (12 KB)26. 11. 2019 v 13:54:02
3792Vojtěch Pikal16016-24160.docx (8 KB)26. 11. 2019 v 13:55:02
3874Stanislav Grospič16098-24265.doc (104 KB)27. 11. 2019 v 11:52:04
6151Vojtěch Pikal18375-28016.docx (617 KB)8. 9. 2020 v 11:22:39
6159Tomio Okamura18383-28027.docx (53 KB)9. 9. 2020 v 13:48:40
6952Tomio Okamura19176-29262.docx (53 KB)1. 12. 2020 v 13:33:26


Deskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, ústava, veřejné hlasování, voličské právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)