Sněmovní tisk 1105
Novela z. o Vězeňské službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1105/0 dne 30. 11. 2020.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 30. 11. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 85).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2020.
  Určil zpravodaje: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
   • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 12. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1105/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 1405).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 12. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 23, dokument 23/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 12. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 23/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 12. 2020 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 23/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 83).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 21. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 244 pod číslem 602/2020 Sb.Deskriptory EUROVOCu: nápravně výchovné zařízení, policie, vězeňské právo, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)