Sněmovní tisk 1099
Novela z. o zadávání veřejných zakázek - EU

Stav projednávání ke dni: 6. května 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 12. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: harmonizované právo, soutěžní řízení, veřejná zakázka, vítězná zakázka, volný pohyb zboží, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)