Sněmovní tisk 1084
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

Stav projednávání ke dni: 19. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1084/0 dne 16. 11. 2020.

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 21. 12. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Určil zpravodaje: Ing. Martin Jiránek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1562).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1084/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1084/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 9. 4. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7039Monika Červíčková19263-29361.doc (50 KB) / PDF (272 KB, 6 stran) 3. 12. 2020 v 10:36:22
7112Monika Červíčková19336-29470.doc (56 KB) / PDF (280 KB, 7 stran) 15. 12. 2020 v 16:06:02
7645Leo Luzar19869-30228.docx (18 KB) / PDF (237 KB, 5 stran) 2. 3. 2021 v 15:24:56
7862Martin Jiránek20086-30524.docx (47 KB) / PDF (460 KB, 12 stran) 23. 3. 2021 v 18:03:51
7863Martin Jiránek20087-30525.docx (33 KB) / PDF (346 KB, 2 strany) 23. 3. 2021 v 18:04:20
7864Martin Jiránek20088-30526.docx (317 KB) / PDF (617 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 18:04:44
7865Martin Jiránek20089-30527.docx (15 KB) / PDF (361 KB, 3 strany) 23. 3. 2021 v 18:05:01
7866Martin Jiránek20090-30528.docx (24 KB) / PDF (423 KB, 5 stran) 23. 3. 2021 v 18:05:20
7878Leo Luzar20102-30544.docx (41 KB) / PDF (266 KB, 3 strany) 24. 3. 2021 v 10:57:35
7880Leo Luzar20104-30546.docx (40 KB) / PDF (245 KB, 2 strany) 24. 3. 2021 v 10:59:28


Deskriptory EUROVOCu: bezdrátová telekomunikace, frekvenční pásmo, jednotný digitální trh, ochrana komunikací, ochrana soukromí, ochrana spotřebitele, soutěžní politika, telekomunikační technika

Navržené změny předpisů (18)ISP (login)